Ježíškovy dílny

4. třídy navštívily ekocentrum ve spolupráci s Lesy Praha. Na akci s názvem "Ježíškovy dílny" se děti s chutí pustily do vyrábění. Vyzkoušely si různé materiály a pracovaly s přírodninami. Den se vydařil a děti byly spokojené s výrobky.

Martina Bejvalová