Jídelna

Kontaktní osoba – hospodářka: Martina Talašová
+420 601 574 559, [email protected]

Obědy pro veřejnost

Možnost stravování pro veřejnost.
Cena za polévku a hlavní chod: 68,-
Kontakt: +420 601 574 559

 

Vážení rodiče,

 pro registraci strávníků  na internetu postupujte podle následujících pokynů:

 Registrace služby

 

1.     Navštivte kancelář vedoucí stravovacího provozu. Zde obdržíte Číslo zařízení k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zároveň si zvolíte Vaše jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo. Připravte si je dopředu.

 

Uživatel – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

 

Heslo – může obsahovat čísla a písmena bez diakritiky

 

Můžete též zadat e-mailovou adresu, na kterou Vám systém může zasílat tyto zprávy:

 

  • potvrzení objednávky
  • nedostatečná výše konta
  • neodebraná strava
  • měsíční přehled

 

        Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

 

        Heslo, e-mail a zasílané zprávy můžete kdykoliv později změnit po přihlášení do systému v sekci Nastavení uživatele.

 

V současnosti jsme zřídili pro strávníky možnost odhlašování stravy prostřednictvím internetu.

 

 

1.     Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Zařízení. Toto číslo jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1). Nyní jste nasměřováni do „své“ jídelny.

 

2.     Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo, které jste si zvolili při registraci služby (viz bod 1). Jste přihlášeni přímo do „své“ jídelny a můžete objednávat stravu.

 

3.     Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávky. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.

 

4.     Ze systému se odhlašte potvrzením položky Odhlášení.

 

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete na www.strava.cz.

  

Informace:

Hospodářka školní jídelny přidělí každému strávníkovi variabilní symbol. Po zaplacení a přihlášení obědů je automaticky každý strávník přihlášen ke stravování.

V případě ukončení stravování si rodiče zruší trvalý příkaz. Žádost o ukončení stravování se podává ústně u hospodářky školní jídelny.

 

Dbáme na vyváženost stravy a zároveň se soustředíme na zvýšenou spotřebu ovoce a zeleniny. Od prosince roku 2007 máme sponzora, firmu EFES, která nám dodává čerstvé ovoce a zeleninu, to vše v hodnotě 5000,- Kč měsíčně. Tím se zvedla spotřeba ovoce a zeleniny. Děti mají denně čerstvou zeleninu, ovoce nebo zeleninové saláty. Dále je naše škola zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL.

 

Pracovní kolektiv:

O kvalitní a chutnou stravu se stará tým vyučených kuchařek!

Kuchařky denně uvaří přibližně 400 jídel.

 

Odhlašování obědů:

Odhlášení stravy musí být den předem, při náhlém onemocnění lze vyzvednout oběd 1.den nemoci, na další dny musejí být obědy odhlášeny.( možnost odhlášení oběda přes internetový portál www.strava.cz nebo telefonicky)

Odhlášky obědů volejte do 8:00 hodin.

Hromadné akce (výlety, divadlo, sportovní akce apod.) musí být odhlášeny nejméně týden předem.

Obědy je možno odhlásit přímo v kanceláři nebo na čísle: +420 601 574 559

 

Výdej obědů:

Výdej pro cizí strávníky: od 11:00 – 11:30

Výdej pro žáky školy: od 11:30 – 13:00

 

Ceny obědů:

 1. stupeň   6 – 10 let, oběd 26,- Kč trvalý příkaz   572,- Kč  

 2. stupeň  10 – 14 let, oběd 28,- Kč trvalý příkaz  616,- Kč  

 3. stupeň  14 – 16 let, oběd 29,- Kč trvalý příkaz  638,- Kč  

Cizí strávníci   68,-Kč

 

Platba obědů:

Obědy se platí vždy na měsíc dopředu a to trvalým příkazem na účet 578440213/0300 (variabilní symbol obdržíte u hospodářky ŠJ).

Hospodářka ŠJ poskytne strávníkovi všechny náležité údaje k tomu, aby platba proběhla včas a správně. Trvalé příkazy se dávají na měsíc následující. Přeplatky se vracejí na bankovní účet strávníka do 31.8. daného roku.

 

Děti mají k dispozici několik druhů nápojů: ovocné šťávy, čaj, mléko. Dále mléčné výrobky nebo ovoce.

 

Ve školním roce  2017 proběhla kontrola hygienické stanice hlavního města Prahy, při které

nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Všichni zaměstnanci školní jídelny rádi uvítají nové strávníky.

Věříme, že s námi i kvalitou jídel budete spokojeni.

 

 

DOBROU CHUŤ !!!