Karneval ŠD

V úterý 26.2.19 se konal pohádkový karneval pro děti ze školní družiny.

Sešli jsme se v hojném počtu a s dobrou náladou.

Po celou dobu akce nás provázel pan Švehla, kterému patří velké poděkování.

Děti se aktivně zapojily do všech her, s nadšením plnily úkoly. Velký ohlas měl tanec s balónky v páru.

Všechny děti byly pochváleny a dostaly sladkou odměnu.

 

Vychovatelka ŠD M.Bejvalová