Karneval ve ŠD

Únor je čas masopustu a také různých karnevalů.Tato tradice je i v naší školní družině.Díky  tomu,že má naše družina již 5 oddělení,museli jsme se poprvé rozdělit.Druháci si  ho uspořádali na začátku měsíce(9.2.) a naši prvňáčci spolu s třeťáky poslední únorový čtvrtek.Pro prvňáčky si již dopoledne paní učitelky připravily "Projektový den" a po obědě jsme se přesunuli do vyzdobené tělocvičny a tam pokračovali karnevalem.Program  i výzdobu tělocvičny připravily paní vychovatelky.Na začátku se všechny masky představily,aby záhy mohla začít soutěž "O nejlepší masky".Odměnou vítězům byly diplomy a různé ceny.Následovaly pohádkové hádanky,kdy  šestičlenná družstva hádala názvy pohádek,či doplňovala poslední verš hádanky.Děti se velmi těšily na tanec dvojic s balónky mezi čely a další soutěže.Na závěr  jsme uspořádali krátkou diskotéku a při odchodu domů každý účastník karnevalu dostal balónek.

IMG_4614 IMG_4618 IMG_4631 IMG_4633 IMG_4635 IMG_4650 IMG_4667 IMG_4673 IMG_4686 IMG_4688 IMG_4692 IMG_4701,