Knihovna ŠD

21. března jsme s prvňáčky ŠD navštívili místní knihovnu u nás ve škole. Jednalo se o informativní návštěvu, kde  byly děti obeznámeny s celkovým provozem knihovny,  např. jak se přihlásit, jaké žánry knihovna nabízí, na jak dlouho se knihy půjčují a kolik stojí členský poplatek. Povídali jsme si jak se o knihy starat a jaké zajímavé knihy mají děti doma. Četli jsme si klasické české pohádky, abychom v dětech v dnešní přetechnizované době probudili zájem o knihu jako takovou. Na závěr akce jsme společně recitovali básničky a zpívali písničky s  jarní tematikou.. Velké poděkování patří naší milé knihovnici p. Ivaně Cilečkové, která se nám po celou dobu věnovala.
Vychovatelky ŠD Ludmila Růžičková, Eva Staňová