Koronavirus – jak to zvládnout?

Pro rodiče – jak to zvládnout?.pdf

 

KORONAVIRUS – JAK TO ZVLÁDNOUT?

Jak se z toho nezbláznit

Jak o tom mluvit s dětmi

Kam se mohu obrátit, když budu potřebovat

 

 

PSYCHOHYGIENA NEJEN PRO RODIČE

 

Zpracovali psychologové z psychoterapieA, publikováno na jejich fb stránkách

 

 

JAK O KORONAVIRU MLUVIT S DĚTMI?  

CO DĚLAT DOMA S DĚTMI?

CO POMÁHÁ? 

Stručně:

 1. Nejdříve si sami rozmyslete, co chcete dítěti sdělit (můžete využít materiály uvedené níže).
 2. Podpořte pocit bezpečí, buďte emoční oporou.
 3. Zjistěte, co dítě ví a jaké používá zdroje informací.
 4. Identifikujte obavy dítěte.
 5. Vysvětlujte a komunikujte s dítětem. Přiměřeně informujte o základních faktech a možnostech ochrany. Limitujte mediální zátěž.
 6. Vytvořte si plán.
 7. Zaměřte se na aktivitu.
 8. Udržujte sociální kontakty s druhými.
 9. Nezapomínejte na tělesný pohyb.
 10. Buďte dětem v odpovědném chování sami příkladem. Naučte je omezovat šíření bakterií.

Upraveno dle PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Psychologické pracoviště OBP MV Č

Podrobně zde: https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-ve-vztahu-k-detem.aspx

 

K rozhovoru s mladšími dětmi doporučujeme využít např. Ilustrovanou brožurkou MVČR Ahoj, já jsem Korona!

https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx

 

 

Materiál Centra Locika zpřehledňuje, jak se u dětí projevuje strach, obavy a úzkost a jak na ně reagovat. (zpracováno psycholožkami Centra Locika na podkladě https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources/fact-sheet/outbreak_factsheet_1.pdf)

http://centrumlocika.cz/assets/user/letak%20uzkost%20u%20deti%20koronavirus.png

 

 

UČENÍ

 

Přestože má většina dětí zadané úkoly a práci z jednotlivých předmětů od učitelů, liší se míra ochoty, s jakou děti k zadaným úkolům přistupují. Rovněž možnosti podpory pedagogů jsou různé.

Pojďme jim pomoci. Jsme v tom společně.

 

Co mohu dělat, pokud si jako rodič nevím s výukou rady?

 

 • Vznikají výuková videa, vysvětlující novou látku, i možnosti, jak s dětmi látku procvičovat on line, mnoho nakladatelství a společností zdarma zpřístupnilo své učebnice a výukové interaktivní programy.

Jejich přehled a konkrétní odkazy naleznete:

https://prevenceppp5.webnode.cz/news/typy-pro-vyuku/

 

 • Internetová výuka v malých skupinách svépomocí rodičů prostřednictvím Skype, WhatsApp a dalších on line aplikací

Oslovte rodiče spolužáků, kterým důvěřujete, v on line výuce se střídejte. Utvořte komunitu, podporujte se navzájem!

 

 • Internetová výuka a volnočasové aktivity v malých skupinách prostřednictvím on-line vzdělávání (placené služby, případně dobrovolníci)

https://prevenceppp5.webnode.cz/news/typy-pro-vyuku/

 

 • Podpořte sociální vazby dětí (najděte přes Skype a další kamarády dětí, děti jsou schopny si hrát společně, ač každé samo v pokoji, i děti jsou izolované, jejich pohyb na internetu však monitorujte, podporujte pouze důvěryhodné kontakty)

 

 • Společně strávený čas se pokuste proměnit v příležitost

 

Doporučení, jak zvládat domácí učení (převzato z doporučení DYScentra):

 

 • JISTOTY V NEJISTOTĚ. Obecně platí, že ocitneme-li se v neznámé a náročné situaci, čím více nalezneme momentů, které jsou stálé a nemění se, tím lépe. Zkusme si stanovit přesný čas samostudia, používejme pomůcky, studijní materiály, které známe, u kterých víme, jak s nimi pracovat.

 

 • MÉNĚ JE OPRAVDU VÍCE. Jestli je učení mnoho a nevíme, čím začít, vybírejme nejprve takové úkoly, u nichž jsme si jisti, že je zvládneme. I když uděláme jen něco, je to lepší než nic! Ale vždy bychom měli dodržet zásadu, že dojdeme k nějakému logickému závěru (úkol nebo jeho část dokončíme).

 

 • KDYŽ SE NÁM DO UČENÍ NECHCE. Vyberme si úkol, který dobře známe, který se nám už někdy v minulosti podařil (nebo něco podobného). Když budeme vědět, že práci zvládneme, snáze se namotivujeme do ní pustit. Teprve postupně a po částech přidávejme další úlohy.

 

 • A HLAVNĚ – když nestihneme vše, není to tragédie. Zdraví je přednější a zbytečný stres ho může jen oslabit. Děti sice potřebují zachovat studijní návyky, ale učení má být zábava, ne každodenní zlo.

 

Inspiraci pro usnadnění můžete najít na http://www.spoludoma.cz/

 

Přesto můžete mít pocit, že nic nefunguje. Stres ze snahy učit své dítě může vést k hádkám, nevoli. Nejste na to však sami! Využije možnost konzultace a podpory, případně rady, jak společné učení i trávení celých dní v jednom bytě zvládnout.

 

 

KONTAKTY NA KRIZOVÉ LINKY, ON-LINE KONZULTACE A PODPORA V AKTUÁLNÍ SITUACI

 

Linky a chaty pro žáky

Linka bezpečí – 116 111

https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

Dětské krizové centrum – 241 484 149

nebo 777 715 215; elinka.internetporadna.cz

 

Linky a chaty pro rodiče

Linka Života za zdí – tel. 774 334 539 (17-23h, peer pomoc během nouzového stavu)

Pražská linka důvěry 222 580 697 – nonstop telefonická krizová pomoc

Podpora rodičů i žáků samotných

Linka pro rodinu a školu – 116 000; https://linkaztracenedite.cz/chat

Rodičovská linka – 606 021 021

https://www.rodicovskalinka.cz/sluzby/chatuj-s-nami/

 

Linka pro seniory

800 157 157 Senior telefon Života 90, nonstop (i pro pomoc v aktuální situaci, např. možné volat o pomoc s nákupy, vyzvednutím léků atp.)

800 160 166 Praha – senior linka (zajistí nákupy, léky, venčení psů pro seniory v Praze)

 

Online krizové konzultace a podpora zdarma v aktuální situaci:

https://www.delamcomuzu.cz/ – psychologické online konzultace zdarma

http://terap.io/

https://nadoslech.cz – Podpůrné video-setkávání v době koronaviru

 

Další kontakty můžete najít na našich stránkách:

https://prevenceppp5.webnode.cz/news/krizova-intervence/