Královská cesta 9.A,B – projektový den 4.10.2013

V první části jsme se věnovali přípravě vycházky. Popsali trasu a pojmenovali základní anglické názvosloví míst na trase.

Následně jsme se autobusem a metrem dopravili na Náměstí Republiky a započali trasu u Prašné brány, Obecního domu, Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Pojmenovali anglické názvy (Obecní dům, Prašná brána, Dům U Černé Matky Boží, Staroměstské náměstí, Dům U Kamenného Zvonu, Palác Kinských, Pomník Jana Husa, Staroměstská radnice s orlojem, Chrám Matky Boží před Týnem, Chrám sv. Mikuláše aj).

Úkol: Připravit prezentaci jednotlivých domů na trase v české i anglické verzi. Ve zkrácené formě podat informaci spolužákům. Hodnotí se do anglické konverzace.

Zapsala: Mgr. Z. Koutná