Florbal OLYMP

LETÁK S INFORMACEMI – zde ke stažení 

Hlavním cílem našich florbalových kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu atd.). U všech dětí dbáme na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost.
Kroužek florbalu bude probíhat každý čtvrtek v čase 15.30 – 16.30 (1. – 8. třída) v tělocvičně školy, děti se mohou přihlašovat na www.florbalprodeti.cz.