Šachový kroužek

 

Kdo jsme                             

Jsme Šachová škola Vávra & Černoušek vedená mezinárodními mistry v šachu IM Pavlem Vávrou a IM Lukášem Černouškem a vedle aktivního hraní v nejvyšších šachových soutěžích se zabýváme také trénováním mládeže, a to od kroužků pro začátečníky až po vedení talentovaných žáků a dorostenců. Více informací o naší činnosti najdete na našich stránkách www.sachovykrouzek.cz.

 

Pro koho kroužek je?          

Kroužek je určen všem žákům 1. stupně. Cílem je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku je věnována výuce a opakování základů a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

 

Organizace kroužku            

Kroužek probíhá přímo na Vaší škole každou středu 14:45 – 15:30.                                            

První hodina je 7. 10. 2020, poslední  26. 5. 2021. Délka jedné lekce je 45 minut. Na kroužek dítě dochází na základě dohody s rodiči, a to buď samo nebo jej lektor vyzvedne od doprovodu nebo z družiny a po skončení hodiny jej opět odvede.

 

Pomůcky                              

Nejsou potřeba, pokud však dítě bude mít šachy vlastní, bylo by vhodnější, aby je na kroužek nosilo.

Meziškolní turnaje               

Pořádáme rovněž turnaje pro žáky ZŠ, kde mohou změřit síly děti navštěvující různé základní školy. Na začátku ledna se koná turnaj „Hledáme tři krále“, v březnu "Jarní turnaj" a v průběhu května turnaj „Čarodějnický rej“. Výsledky a fotografie z těchto akcí si můžete prohlédnout na www.sachovykrouzek.cz/turnaje.html .

 

Cena                                     Kurzovné se platí na pololetí dopředu a činí 1.200,- Kč.

                                             První 2 hodiny si Vaše dítě může bezplatně vyzkoušet.

 

Jak se přihlásit?                   

Pro nezávazné přihlášení vyplňte nejpozději 7 dní před první lekcí registrační formulář, který naleznete na www.sachovykrouzek.cz.

 

Kontakt                               

Můžete nám napsat na e-mail: [email protected] nebo volejte     Prokopa Horného, tel: 723638888.