Sportovní kroužek

 

SPORTOVNÍ KROUŽEK

 

Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností. Jeho cílem bude utvářet u dětí vztah k pohybovým aktivitám.

Za hezkého počasí budeme na školním hřišti, v případě špatného počasí v budově školy.

Kdy: středa od 15:15 do 16:00.

Cena: pro žáky naší školy zdarma – za podpory AŠSK ČR.

Kroužek je určen primárně pro děti ze 3. až 5. tříd.

Přihlášení prosíme na email: [email protected]