Věda nás baví

Kdy: 

Čtvrtek: 15:00 – 16:00 

Zahájení kroužku: 04.10.2018

Kroužek pro děti VĚDA NÁS BAVÍ – děti se v kroužku hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis), prozkoumáme rostlinou i živočišnou buňku, vytvoříme nenewtonskou kapalinu, pronikneme do mechaniky dýchání i atomu a zabrousíme i do historie k Archimédovi a jeho vynálezům. Zkrátka vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem.

Lekce jsou naprosto bezpečné a vhodné už pro děti od 2.-5. třídy ZŠ. Vítáme i šikovné prvňáčky. První hodina je otevřená pro všechny, je zdarma. Přijďte se podívat!

Jedná se o 14 lekcí, cena je 1842,-  za jedno pololetí.

Přihlášky a více informací na webu www.vedanasbavi.cz