Líheň zručnosti 9.A,B

Líheň zručnosti (Střední škola Technická Zelený pruh, Praha 4)

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol byl vyčleněn speciálně vybavený prostor pro výuku předmětu  Pracovní  činnosti (ČSP), tzv. ,,Líheň zručnosti“  v areálu Střední školy  technické. Zde žáci získávají základní manuální řemeslné dovednosti, a pracují se dřevem, kovem či textiliemi. Dále se seznamují se zásadami estetického cítění, barevného řešení prostorových kompozic apod. A nejen to! Naučí se připravovat chutné pokrmy, osvojíte si zásady stolničení, zdobení, úpravy ovoce a zeleniny.