Líheň zručnosti – listopad 2013

Znovuobnovení prestiže řemesla, seznámení žáků s nabídkou učebních oborů a vyzkoušení si konkrétní práce v dílně, to je cílem programu Střední školy technické na Zeleném pruhu. V rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět práce se tohoto projektu zúčastní i žáci 8. a 9. tříd naší školy. Po celý školní rok budeme jedenkrát za měsíc dojíždět do učiliště, kde se žáci budou seznamovat se základy práce se dřevem, s kovem i základy gastronomie. Dívky se navíc naučí šít, plést košíky a pracovat s dalšími materiály např. papírem, textilem či pedigem. Výrobky, které si žáci sami vyrobí, si mohou odnést s sebou domů!

Naše škola velmi uvítala tuto akci technické školy, která nám velmi pomůže ve výuce a je pro žáky skutečným přínosem. Ne každá škola má totiž možnost základy řemesel vyučovat- hlavně např. z hlediska materiálového zabezpečení výuky.  Doufejme, že tato akce přinese i své výsledky a někteří žáci se rozhodnou pro dráhu šikovného a tolik potřebného řemeslníka.

                                                                                                                                            PhDr  Irena  Havlíková

Práce dívek:    

  

Práce chlapců: