Malý čtenář 2013 – 1.třída

 Děti si připravily pro své rodiče pestrý program včetně občerstvení. V úvodu zaznělo několik krásných písniček s tanečním doprovodem pod taktovkou kytary paní učitelky Slancové. Následovalo krátké divadelní představení „Pohádka o zvířátkách a loupežnících“. Hlavním bodem programu bylo čtení krátkého textu, který si děti losovaly, aby bylo vidět, že se nejedná o připravenou ukázku, ale opravdu o skutečnou úroveň čtení našich dětí. Čtený text na sebe navazoval tak, aby bylo možné si z děje uvědomit, že se jedná o úryvek z pohádky „Kocour Mikeš“. V závěru děti skládaly přísahu a byly paní učitelkou Slancovou spolu s paní ředitelkou Hájkovou pasovány na „Malého čtenáře“. Závěr byl sladký. Jedna z maminek upekla pro děti nááááádherný dort (viz. obrázky níže) a za to jí všichni moc DĚKUJEME!