Městská policie Praha na naší škole

Městská policie Praha na naší škole

S oddělením prevence Městské policie hl.m. Prahy spolupracujeme již několik let. Na návštěvy strážníků se žáci těší, v jejich podání jsou tyto pořady zajímavým prvkem v rámci školní prevence. Pedagogové pak vítají přizpůsobení programů jednotlivým věkovým kategoriím, využití krátkých filmů a dalších výukových materiálů. Našim společným cílem je naučit děti chovat se bezpečně, aby k úrazům vůbec nedocházelo. Snížit tím častý výskyt dětských úrazů a zmírnit jejich závažnost.

Prostřednictvím těchto programů se žáci v 1. třídách seznámí se zásadami bezpečného chování při kontaktu se psy, způsobem ochrany před napadením psem a prakticky si nacvičí ochrannou polohu.

Žáci 1. stupně se v měsíci únoru seznámili s nebezpečnými situacemi a riziky úrazů při pohybu dětí v přírodě. Učili se rozpoznávat nebezpečné situace a předcházet jim. Tyto situace byly rozděleny do čtyř ročních období (podle různých sportovních aktivit).

Na problematiku vztahů mezi dětmi a předcházení rizikového chování se zaměřil program „Bezpečně v dětském kolektivu“ a dále navazující pořad „Jak si nenechat ublížit“. Zde se žáci seznámili s obecnými zásadami preventivního chování v  situacích, se kterými se setkávají v běžném životě, zejména při kontaktu s cizími lidmi.