Městská policie ve škole

Začátkem prosince zavítali na první stupeň naší základní školy strážníci Městské policie Praha, aby naše žáky seznámili s preventivními programy zaměřenými na jejich bezpečnost. V prvních a druhých třídách si žáci se strážníky MP povídali o povinnostech chodce v silničním provozu, žáci třetích tříd si ujasnili základy bezpečného chování v silničním provozu a žáci čtvrtých tříd se seznámili s povinnostmi cyklisty v silničním provozu. Pro žáky pátých tříd byl program zaměřen na základní pravidla pohybu na pozemních komunikacích. Všechny tyto preventivní programy byly prezentovány zajímavou formou a žáky velice zaujaly. Nyní již zbývá popřát všem, aby na nabyté znalosti nezapomněli a dokázali si poradit v každé dopravní situaci.

                                                                                                                                                                                   H. Zdvihalová