Prevence rizikového chování

Příslušníci Městské policie Praha zajistili na naší škole cyklus přednášek a besed v rámci prevence rizikového chování.Tato akce se uskutečnila již čtvrtým rokem a opět měla velký ohlas a výborné výsledky. Přednášky proběhly ve dnech 25. a 26. září 2013, v 5. – 9. třídách na tato témata:

5. tř. – úvod do drogové závislosti

6. tř. – problémy šikany

7. tř. – kriminalita dětí a mládeže

8. tř. – nedovolené závislosti, trestnost v oblasti drog

9. tř. – prevence kriminality, trestní odpovědnost. 

Úspěšnost cyklu přednášek byla ověřena formou dotazníku a dopadla velmi dobře. Ještě nutno podotknouti, že příslušníci Městské policie provádějí tuto činnost bez nároku na honorář. Těšíme se na další úspěšnou spolupráci.

                                                                         PhDr. Irena Havlíková