Mikulášská nadílka

Rok s rokem se sešel a Mikuláš do naší školní družiny přišel. Před obědem si  všichni naši prvňáčci  zopakovali básničky a písničky, aby mohli Mikuláše a jeho partičku co nejsrdečněji přivítat. .Po jejich příchodu do třídy, nikdo ani nedutal. Čerti  napomenuli pár dětí a Mikuláš některé zase pochválil. Děti pak společně zarecitovaly a zazpívaly . Odměnou jim byla nadílka od anděla a Mikuláše. Děti z druhých tříd se také dočkaly .Mikuláš ihned po odchodu od prvňáčků zamířil právě za nimi.

Za školní družinu Eva Staňová, Ludmila Růžičková