Nadstandardní úlohy

I v letošním roce jsme pracovali s nadanými žáky a v hodinách jim zadávali nadstandardní úlohy. Žáci dále řešili různé rébusové úlohy a podíleli se na vedení školních projektů a soutěží. Velice dobře si vedli v matematické soutěži Pražská střela, pořádanou studenty Gymnázia Christiana Dopplera, kde se celkově umístili na 4.místě (J. Veverka, A. Šťastná, Š. Varmus, V. Vávrová,  J. Domin). V matematické olympiádě nás v okresní kole reprezentoval Jan Veverka z 9.A.

V soutěži Finanční gramotnosti postoupili Michal Čadský, Veronika Vávrová a Petra Zítková z  9.A do krajského kola, kde je dělilo jen pár bodů od finále.