Návštěva Muzea h.m. Prahy 3.A,B

Návštěva Muzea hlavního města Prahy

Žáci třetích tříd navštívili 8. února Muzeum hlavního města Prahy. Prohlídka začala 3D projekcí v kině muzea, kde jsme absolvovali virtuální průlet Langweilovým modelem Prahy. Stali se z nás na okamžik návštěvníci historické Prahy z počátku 19. století. Prožitek z tohoto průletu byl umocněn stylovou hudbou a příslušnými zvuky. Slyšeli jsme zvony, klapot koní po dláždění, hovory mnichů, apod. Vedle v  herně si pak žáci skládali různé skládačky zaměřené na život ve středověku. Potom jsme již všichni zamířili do vlastních expozic. Mohli jsme si osahat trojrozměrné modely rotundy, baziliky i katedrály. V expozici pravěku se žáci dozvěděli, jak pravěcí lidé žili i jak byli pohřbíváni. V této expozici jsme také mohli vidět v řadě archeologických nálezů zlaté náušnice, které byly nalezeny při průzkumu před výstavbou sídliště ve Stodůlkách. Postupně jsme si prohlédli všechny sály muzea. Nejvíce děti zaujal Langweilův model Prahy, který je vyroben z papírové lepenky a rozprostírá se na 20 metrech čtverečních. V muzeu právě probíhala také výstava „Ať žije Hurvínek“ a tak si děti mohly nakonec pohrát i s loutkami Spejbla, Hurvínka i Máničky. Návštěva v muzeu se dětem moc líbila. Byly velice všímavé a o expozice se zajímali. Nakonec jsme byli i pochváleni pracovníky muzea za to, že se naše děti umějí v tomto prostředí chovat.                                                          Hana Zdvihalová a Emílie Jirků