Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi

Dne 11.10.2019 proběhl program Komplexní program primární prevence. 
„Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi“ – dvouhodinová lekce byla zaměřená na uvědomění si a rozlišování žádoucího a nežádoucího chování v kolektivu a důležitosti navazování přátelských vztahů.
Žáci pracovali jako jedna skupina, poznávali své chování při modelových situacích. Program se vydařil, naučil žáky vyjadřit svůj názor. Žáci pracovali s lektorem, paní učitelky byly v roli pozorovatele.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová


Více zde: https://www.zivot-bez-zavislosti.cz/programy-prevence/vseobecna-primarni-prevence/