Nová tělocvična

Vážení rodiče, zákonní zástupci, přátelé školy,

 

dne 13. 2. 2020 (čtvrtek) proběhla kolaudace tělocvičny a nového pavilónu ZŠ Praha 5 –

Řeporyje a prostory byly předány škole k užívání.

Z toho vyplývají organizační změny v chodu školy. Počínaje pondělkem 24. 2. 2020:

  1. Hodiny tělesné výchovy budou probíhat v tělocvičně školy, případně na školním venkovním hřišti – prosíme o vhodné sportovní oblečení a obuv.
  2. Žáci stravující se ve školní jídelně se do jídelny dostanou spojovací chodbou.
  3. Hlavní a jediný vchod do školy pro všechny žáky (mimo tříd 3. A a 3. B) je za červenými vraty (křižovatka ulic Od Školy a Pod Manouškou) nebo modrými vraty (ulice Na Manoušce, chodníkem podél nového pavilónu uvnitř areálu školy). Žlutá vrata a zelená branka budou z provozních důvodů uzavřena.
  4. Do nových prostor se přestěhují třídy 1. A a 1. B, 2. A a 2. B.
  5. Do nových prostor se přestěhují všechna oddělení školní družiny. Žáky ze školní družiny lze vyzvedávat u hlavního vchodu školy po obědě mezi 12.45 – 13.15 nebo po ukončení řízené činnosti školní družiny mezi 14.30 – 17.00.

 

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

                                                                                                               Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.

                                                                                                                           ředitelka školy