Obrázkové slovní úlohy

 

V matematice již vyvozujeme početní operace sčítání a odčítání a k tomu nám pomáhají obrázkové slovní úlohy. Musíme vytvořit situaci podle obrázku, vyvodit příklad a sestavit odpověď. Protože si vlastně hrajeme a dostáváme za to drahokamy, tak na začátku každé hodiny matematiky musí paní učitelka připravit kartičky s obrázky a jdeme na to 20151103_091439_Od školy 20151103_092339_Od školy 20151103_092346_Od školy 20151103_092428_K Třebonicům