Olympiáda v anglickém jazyce

Ve středu 21.1. 2015 proběhlo školní kolo anglické olympiády. Zúčastnili se  žáci devátého ročníku Bára Blažková, Matěj Kopřiva a Filip Slabý.  Žáci museli prokázat poslechové kompetence a schopnost  porozumět psanému textu. U ústní zkoušky popisovali obrázky, odpovídali na otázky k jednotlivým tématům a předvedli samostatný mluvený projev na dané téma.

V městském kole Prahy 5 nás bude reprezentovat Bára Blažková  a  Matěj Kopřiva.

Držíme jim pěsti a věříme, že obsadí některá přední místa v pořadí.

Mgr. Z. Koutná, PhDr. J. Zborovjanová