Osobnost měsíce

V letošním školním roce dále pokračuje celoroční školní projekt “ Osobnost měsíce“. Výběr osobností je tentokrát zaměřen na jejich spojitost s historií 2. světové války. Tímto způsobem chceme oslavit 70. výročí konce války v květnu 1945.

V prosinci si žáci 4. – 9. třídy vyslechli přednášku historika PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD.z Historického ústavu AV ČR na téma : “ Atentát na R. Heydricha – vypálení Lidic“. Přednáška byla velmi zdařilá, a pan doktor si získal i mladší žáky svým neformálním přístupem a přednesem.

V lednu přivedl PhDr. Kyncl k nám do školy velmi vzácnou osobnost – paní Evu Liškovou – “ přeživší“ vyhlazovací koncentrační tábor v Osvětimi. Vyprávění o tragických událostech jejího dětství – v deseti letech byla s celou rodinou odvezena do ghetta Terezín a následně transportována do Osvětimi – zaujalo a donutilo k zamyšlení nad hrůzou války nás všechny. I v 85 letech je paní Lišková stále vitální, sportuje a je moc milá. Tímto ještě jednou děkujeme za její návštěvu a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

PhDr. Irena Havlíková