Osobnosti na naší škole ve školním roce 2012/2013

          V tomto školním roce naší školu navštívila cela řada významných osobností různých profesí. Záměrem projektu Osobnost měsíce bylo nabídnout žákům poznávat různé profese, seznámit je se zajímavostmi, ale i úskalími té které profese. Od září do května žáci besedovali s Ing. Marcelou Holovskou – starostkou obce, Pavlem Novotným – novinářem, Alicí Bendovou – herečkou, Jakubem Švédou – malířem a sochařem, Mgr. Petrem Hájkem – galeristou, Jaroslavem Svobodou – hasičem, Plk. prof. MUDr. Vladimírem Benešem, DrSc. – neurochirurgem a přednostou Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK, s Petrem Novotným – moderátorem, bavičem a konferenciérem. Během besed s osobnostmi pokládali žáci zajímavé dotazy, byli ponořeni do vyprávění, se zaujetím poslouchali, ale rovněž se i aktivně zapojovali do diskuzí.

          Děkujeme všem výše uvedených osobnostem, které nás tento rok navštívili, že věnovali svůj času pro žáky naší školy a budeme se těšit třeba i na další spolupráci.

                                                                                                                                                          vedení školy

                                                                                                                                                                                                                                                                              

V měsíci květnu nás navštívil moderátor, podnikatel a bavič Petr Novotný. Seznámil děti se svými cestovatelskými zážitky. S nadšením vyprávěl o svých zahraničních cestách, na kterých ochutnává místní speciality. Děti spontáně kladly otázky, na které jim pan Novotný zajímavě odpovídal. Celé setkání se neslo ve veselém duchu, děti si odnesly mnoho nových poznatků. Děkujeme panu Novotnému za jeho návštěvu a čas, který dětem věnoval.

Mgr. Eva Hájková

 

Fotografie: 

 

 

___________________________________________________________________

 Navštívil nás mezinárodně uznávaný odborník!

V úterý 23.4.2013 v rámci akce „Osobnost měsíce“ navštívil naší školu Plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., český lékař, specializací neurochirurg, přednosta Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha a 1. LF UK. Pan profesor představil žákům osmých a devátých tříd oblasti, kterými se neurochirurgie zabývá. Ukázal na fotografiích a videoukázkách postupy při operaci mozku, vyprávěl zážitky ze zahraničních cest a na závěr ochotně odpovídal na dotazy žáků. Byla velká škoda, že nebylo více času. Za návštěvu naší školy panu prof. Benešovi MOC DĚKUJEME!!!

       

 ————————————————————————————————————————————————————————————————–

Hasič  – Jaroslav Svoboda

     V únoru se stal osobností měsíce hasič pan Jaroslav Svoboda. Beseda probíhala nejprve ve 4. třídě. Žáci si připravili mnoho zvídavých otázek, nejvíce je zaujaly zkušenosti pana Svobody z jeho působení na letišti v Praze a jeho poutavé vyprávění o záchranných pracích při leteckých katastrofách. Druhá beseda proběhla na 2.stupni, kde se sešli žáci 8.A,8.B a 9.B.

                                              Jana Veverková

__________________________________________________

Jakub Švéda  a  Mgr. Petr Hájek 

Tento měsíc jsme měli hned dvě osobnosti měsíce. Malíř a sochař Jakub Švéda je známý jako autor sošky Českého lva a Mgr. Petr Hájek je pražským galeristou. Na besedách, kterých se zúčastnili žáci 5. a 7. tříd, se jejich prostřednictvím dozvěděli mnoho zajímavých věcí o těchto povoláních. Viděli jsme i některá z děl prostřednictvím katalogů a fotografií a mohli si sáhnout na sošku Českého lva. Žáci měli pro naše hosty připravené otázky, které byly všechny zodpovězeny. Akce se dětem moc líbila a 5. třída se již těší na slíbenou návštěvu galerie.

Leden 2013

Fotografie:

.

——————————————————————————————————————————————————

OSOBNOST MĚSÍCE – HEREČKA

Na měsíc prosinec jsme si do deváté, osmé a třetí třídy pozvali herečku Alici Bendovou.

Fotografie:

——————————————————————————————————————————————————-

OSOBNOST MĚSÍCE – NOVINÁŘ

Na měsíc listopad jsme si do deváté, osmé a čtvrté třídy pozvali osobnost z oblasti ŽURNALISTIKY. Naše pozvání přijal šéfredaktor společenského týdeníku SPY Pavel Novotný. Návštěva to byla opravdu příjemná a to i proto, že Pavel je bývalým žákem naší školy.

Témata svých přednášek měl rozdělena do několika částí. Nejprve seznámil žáky s tím, jak se k tomuto zaměstnání dostal a co je jeho každodenní činností. Dále hovořil velice otevřeně o bulvárním tisku, především díky čemu nejvíce prodává své tiskoviny. Nejdůležitější téma, o kterém Pavel mluvil, bylo: NÁSTRAHY INTERNETU – SOCIÁLNÍ SÍTĚ, kde, jak důrazně upozorňoval, je nejvíce rizik pro naše děti.

Závěr jeho návštěvy byl věnovaný dotazům. Pavel na všechny ochotně a hlavně otevřeně odpověděl.

—————————————————————————————————————————————————–

V rámci projektu „Osobnost měsíce“ nás v říjnu navštívila paní starostka MČ Řeporyje.

Žáci 5. a 9. ročníků se zajímali o samotný úřad starosty, ale využili možnosti zeptat se i na chod obce a řešení konkrétních problémů (např. stav místních komunikací apod.). Paní starostce patří velký dík za to, že si ve svém zaplněném denním programu našla čas na diskusi s žáky školy a odpovídala na jejich všetečné otázky.

                                                                                                ZŠ Řeporyje