Otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. května 2020

Otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. května 2020

Uvádíme základní informace pro rodiče:

 

Organizace vzdělávání od 25. května 2020

 

1.    Docházka je dobrovolná. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení. 

2.    Skupina má maximálně 15 žáků a je neměnná. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 25. 5. 2020

3.    Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části to budou asistenti pedagogů a pedagogičtí pracovníci z druhého stupně ZŠ. Pedagogové 1. stupně dále zajišťují distanční výuku (online). Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují vychovatelé.

4.    Žádáme Vás o stanovisko, zda bude Vaše dítě v případě otevření škol do školy docházet. Zároveň prosíme o informaci, zda bude Vaše dítě využívat odpolední skupinu. 

Prosíme, uveďte celé jméno dítěte a třídu. Informaci pište jako zprávu do elektronické ŽK – Michala Lebedová

Prosíme o vyjádření do 18. 05. 2020 (pondělí) do 12:00 hodin.

5.    Podle pokynu MŠMT není otevřena ranní ani koncová družina.

6.    Každý učitel si vytváří svůj rozvrh, který vychází z rozvrhu třídy, podle počtu skupin bude rozplánovaná velká přestávka na hřišti.

7.    Školní jídelna nefunguje.

8.    Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na uložení roušky. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. 

9.    Provozní doba školy pro žáky je od 25. května 2020 do konce školního roku od 7:45 do 16:00 hodin, pro děti, které nenavštěvují školní družinu do 11:30 hodin. Do školy vstupují pouze žáci. Pokud rodiče potřebují se školou něco projednat, musí se objednat. 

10.    Žáka může rodič doprovodit před školu. Rozfázování začátků dopolední aktivity podle počtu přihlášených žáků upřesníme a budeme Vás informovat.

11.    Přihlášené žáky rodiče omlouvají třídním učitelům prostřednictvím elektronické ŽK. Škola bude vést evidenci o docházce žáků do školy.

12.    Hygienická opatření vycházejí z pokynů MŠMT.

13.    Rodiče musí před vstupem žáka podepsat čestné prohlášení, které přinese žák první den vstupu do školy. Nemá-li rodič možnost tisku formuláře prohlášení, může si ho vyzvednout ve škole po dohodě.

https://www.zs-reporyje.cz/dokumenty/

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (manuál MŠMT)

Čestné prohlášení (PDF)

 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.