Paní ministryně v naší škole

V pátek 21.4.2017 navštívila naší školu paní ministryně školství Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Nebyla to návštěva ledajaká, paní ministryně nám oznámila úžasnou zprávu. Naše škola bude mít konečně tělocvičnu! Čeká nás sice hodně práce, ale už dneska se všichni těší, až si zacvičí.

Paní ministryně s doprovodem si prohlédla školu, nově opravený pavilón, víceúčelové hřiště, pozdravila se s učiteli, ostatními pracovníky a dětmi.

Program jsme zahájili naší školní hymnou, představil se hudební kroužek pod vedením paní učitelky Michaely Šimánkové.

Následně paní ministryně ocenila naše nejlepší:

Paní učitelku Darinu Studihradovou a paní učitelku Renatu Šantorovou za dlouholetou a úspěšnou pedagogickou práci, paní Markétu Jarolímkovou nejlepší školnici pod sluncem, paní Martinu Talašovou úžasnou kuchařku.

Z dětí byl oceněn Kryštof Slavík, který zvítězil v obvodním kole zeměpisné olympiády, Artur Krejča za 3. místo v obvodním kole zeměpisné olympiády.

Julie Brabcová, Anna Jeřábková, Eliška Kinčlová, Natálie Laversová a Nikola Mejtská za dlouholetou práci v dramatickém kroužku pod vedením paní učitelky Hany Zdvihalové.

Našim hostům se v naší škole velmi líbilo, obdivovali obrazy (zapůjčené studiem BUBEC), překvapila je naše školní hymna a měli radost z úspěchů našich žáků.

PS. Velký dík patří paní starostce ing. Marcele Holovské, která má na přípravě projektu přístavby ZŠ a nové tělocvičny zásadní podíl.

Mgr. Eva Hájková