Páťáci mají rádi Česko

V rámci opakování a upevňování znalostí o České republice získaných v hodinách předmětu člověk a jeho svět  a  inspirováni televizní soutěží, jsme v pátých třídách uspořádali na toto téma týmová klání. Soutěži byl věnován celý den a procházela všemi předměty výuky. Podle obrázků popisovali žáci místa a živočichy, přiřazovali zajímavosti k jednotlivým místům, z koláží poznávali různé osobnosti. Volným psaním měli za úkol napsat co nejvíce informací o historických postavách. Řešili skrývačky, ve kterých byly ukryty české řeky, pantomimou předváděli písničky, malovali pohádky. Pracovali s kobercem – slepou mapou ČR. Poslouchali vážnou hudbu zkomponovanou českými skladateli, poznávali ilustrátory dětských knih, dokončovali přísloví, k českým spisovatelům přiřazovali jejich díla. V rámci matematiky počítali věk, kterého se dožili osobnosti z naší historie. Celkem soutěžili v devatenácti úlohách. Největší úspěch však mělo odpovídání na otázky týkající se České republiky. Žáci odpovídali v časovém presu, protože jim v ruce tikala bomba ze hry „Tik…tak..“  Během celého dne také prezentovali kraje, které si vylosovali. Některé prezentace byly obzvlášť zdařilé, žáci je zdramatizovali a předvedli tak kraj zábavněji. Ukázalo se, že jsme učivo zvládli. Kdyby se našich žáků na ulici zeptali reportéři ze soutěže „Nikdo není dokonalý“, budou určitě vědět, jaká řeka teče v Ústí nad Labem, která česká řeka nepramení, co se pěstuje v Klatovech a čím jsou proslulé Pardubice. Víte to také?

                                                                                                                                                       Hana Zdvihalová