Plán 3.B

 

 

 

Plán výuky na měsíc únor

Matematika: Zaokrouhlování trojciferných čísel. Písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Pamětné odčítání v oboru do 1 000. Úlohy na finanční gramotnost. Kruh, kružnice – rýsování                 (učebnice do strany 48). Začátkem března – kontrolní práce (učebnice str. 55, 56).

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po P. Upevňování pravopisu – vyjmenovaná slova po B, L, M, P. Slovesa – osoba, číslo, čas. Sloh: popis předmětu, rozhovor (učebnice do str. 90).

Člověk a jeho svět: Lidé a společnost (učebnice do strany 45, PS – 38).