Plán akcí IV. třídy

Plán akcí na školní rok 2016/2017

září –           Přespolní běh              (  3. 9. 16)

                  Den malování            (20. 9. 16)

     Výlet – výroba hraček (29. 9.16)                     (470,-Kč)                       

říjen  –     Jablíčkový den            ( 3.10. 16)

     Den zvířat  – VV         ( 4.10. 16)

     Den zdravé výživy                     (14.10. 16)              ( vychází na sobotu)

     Bramborový den                       (21.10.16)

 

listopad –   Řeporyjská strašidýlka          (8. 11. 16)

                  Mobilní planetárium                   –  Původ života                (60,-Kč)    

 

prosinec  – Vypouštění balónků s přáním – celoškolní akce

                  Divadlo  –  vánoční představení         8. 12.16

                   Den hor  – ČSP                                  (11. 12. 16)

                   Návštěva SVÍČKÁRNY       21.12.16 (19.12)   (270,-Kč)

 

leden  –       Podhoubí  – výukový program

                   Preventivní program MP Praha  – bezpečné chování      

 

  březen  –    Den vody –  VV, ČJ                (22. 3. 16)    

                     Preventivní program – BESIP – MP Praha

    

duben  –           Den dětské knihy                          ( 2. 4. 16)

             Den Země  –  ochrana  zvířat  (21. 4. 16)     (vychází na sobotu)   

                   

květen  –           Den hasičů                            ( 4. 5. 16)

červen  –          Den her                                     ( 1. 6. 16)

                        DVOUDENNÍ VÝLET  – Expedice Safari        1670,-Kč