Plán výuky – březen 3.B

 

Plán výuky na měsíc březen

Matematika:

Opakování a procvičování učiva z 2. dílu učebnice. Kontrolní práce ze stran 55 a 56. Učebnice 3. díl: Dělení se zbytkem. Geometrie – přenášení úseček, úsečky shodné

Český jazyk:

Vyjmenovaná slova po S. Slova protikladná. Vyjmenovaná slova po V (učebnice do str. 106)

Člověk a jeho svět:

Neživá příroda. Život na Zemi. Rostliny (učebnice do strany 56, PS – 48, str. 46 nevyplňovat – KP)