Počítače v 1.A

Protože už umíme přečíst slova a věty, začala nás paní učitelka učit pracovat na počítači. Nejen ho správně pustit a vypnout, ale už si umíme vybrat výukové programy a učíme se plnit úkoly na počítači. Těšíme se do počítačové učebny.

20160203_105857_Od školy