Pódium

Máme za sebou první pololetí letošního školního roku a my jsme na slavnostním shromáždění, tzv. pódiu, hodnotili prospěch a chování našich žáků. Toto shromáždění bylo odlišnější od ostatních, protože nás školní hymnou a několika písněmi uvítal hudební kroužek. Písní O Karlu IV. jsme si připomněli loňský celoškolní projekt "Karel IV." V závěru tohoto projektu pronesl král závěrečnou řeč zapsanou na královském pergamenu. A právě ten byl slavnostně zavěšen na chodbě školy vedle králova portrétu.

Na pódiu proběhlo vyhodnoceni závěrečných prácí žáků deváté třídy na téma  "Cestovní kancelář". Tři nejlepší byli odměněni slovníky.

A jak dopadlo hodnocení žáků školy? Pochval bylo uděleno více než kárných opatření a my doufáme, že tento trend bude pokračovat i nadále. Odměnou pro pochválené byla sladká jablka.

DSC06104    DSC06090