Podzimní vycházka 2.B

V hodině ČJS se učíme o podzimu, o změnách v přírodě, o stromech. Při vycházce do parku jsme poznávali stromy podle kůry, listů, plodů. Sbírali jsme listy na vylisování. Dokonce jsme si stihli i zazávodit v běhu dvojic.

abcbcd