Pohádkové sportovní dopoledne pro děti z MŠ

         Ve čtvrtek 19. září proběhlo v areálu naší školy sportovní pohádkové dopoledne pro děti z mateřské školky. Děti v pětičlenných skupinkách procházely v doprovodu pohádkové postavy (žačky 9. tříd) celkem 12 různých stanovišť, kde plnily zajímavé úkoly. Např.: házely na koš, kopaly na bránu, skákaly panáka, přeskakovaly překážky, běhaly slalom atd. Na dětech bylo vidět ohromné  nadšení a radost, se kterou se do sportovních úkolů pouštěly. Skvělé  atmosféře na hřišti přispěli žáci a žačky devátých tříd, kteří byli převlečeni za pohádkové postavy a nutno dodat, že se jim kostýmy opravdu povedly. Ke konci sportovního dopoledne nás sice vyhnal déšť, ale ani to nám nezkazilo náladu. Po úspěšném absolvování všech disciplín dostal každý účastník sladkou odměnu. Děkujeme všem pedagogům, žákům a dětem, kteří se akce zúčastnili a budeme se těšit na příští rok.

Petr Havránek