Poznáváme dravce a sovy

 Dnes 24.4. k nám do školy přijel pan Miroslav Hořák se svou manželkou ze záchranné stanice Ikaros, která se nachází v obci Chrástov na Vysočině. Letos k nám přijel s programem „Poznávejme dravce a sovy“. Žáci z prvního i druhého stupně se shromáždili na zahradě školy, kde již byli připraveni sovy a dravci.. Pan Hořák zajímavě pohovořil o jejich životě a chovu. Dravé ptáky si děti mohly prohlédnout i zblízka a někteří si  je mohli i vzít na ruku. Pan Hořák svými besedami umožňuje žákům bezprostřední kontakt s přírodou, napomáhá pochopení významu existence každého živočišného druhu v současné době. Jeho záchranná stanice pomáhá nalezeným ptákům i jiným zvířatům zejména ošetřením, léčbou a vypouštěním zpět do volné přírody.

Více na www.staniceikaros.cz.