Poznáváme magnetickou sílu

Aktivity žáků 5. třídy v hodinách ČJS – přírodověda

 

V hodinách ČJS se seznamujeme s magnetickými jevy celou řadou dílčích pokusů. Zjišťovali jsme například, jak působí magnet na věci kolem nás a pozorovali vliv magnetické síly. Žáci si na pokusech ověřili, že velikost magnetické síly se mění a vyvodili z této zkušenosti působení magnetické síly v magnetickém poli. Dalším z pokusů bylo zjistit, jak na sebe vzájemně působí dva magnety a z toho vyvodit přitažlivost dvou magnetů v závislosti na působení obou pólů magnetu.