Poznáváme Vesmír ve ŠD

Minulý a předminulý týden, děti ze IV. oddělení podnikly dobrodružnou cestu za hranice zemské atmosféry. Během dvou týdnů si prohloubily své znalosti o vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě a postavily společnými silami vesmírnou loď.

Povídali jsme si o kosmonautech, co si oblékají, jak cestují a kdo byl prvním žijícím tvorem ve vesmíru. V průzkumu nám pomáhaly encyklopedie, které si děti donesly. Pozorovali jsme noční oblohu a pak sami vytvářeli svá souhvězdí s originálními názvy. Děti si velmi užily výrobu komet a následnou hru s nimi. Během výtvarných činností jsme si vyrobili Slunce a Měsíc a vysvětlili jejich význam. Pověděli jsme si také něco o zemské gravitaci a provedli několik pokusů k upevnění znalostí, např. pokus pod vodou, který měl dětem přiblížit práci kosmonauta v prostředí velmi podobném stavu beztíže. Velký úspěch mělo také vypuštění rakety, kdy jsme na provázek s brčkem připevnili balonek a po odstartování vypustili. Tento projekt jsme si moc užili.

 

Karolína Koutecká