Poznáváme vesmír

Poznáváme vesmír

 

Měsíc říjen patřil v pátých třídách tématu V E S M Í R 🚀⭐🌎

Žáci ve dvojicích lepili, barvili a tvarovali. Připravili různá pozadí z různých materiálů a na závěr své výtvory doplnili o texty.

Díky možnosti tzv. mobilní učebny, jsme mohli ve skupinkách vyhledávat zajímavé informace o planetách a na základě získaných poznatků jsme vytvořili barevné plakáty, které jsme si navzájem prezentovali.

V rámci mezipředmětových vztahů jsme tak využili nabytých znalostí – při výtvarné výchově, jsme vytvořili 3D model sluneční soustavy. Dále jsme zúročili své znalosti při tvorbě Slunce, Měsíce, souhvězdí a struktury zemského tělesa. Při pracovních činnostech jsme si pomocí sušenek Oreo názorně ukázali jednotlivé fáze Měsíce.

Celou problematiku astronomie si zpestřujeme čtením knihy od Stephena Hawkinga – Jirkův tajný klíč k vesmíru.

Toto téma jsme si všichni velmi užili a práce nás bavila, což dokazují následující fotografie.

Vesmír je nekonečný a naše fantazie také.

 

Karolína Koutecká