Práce s novou učební pomůckou

Práce s novou učební pomůckou (kobercem) do ČJS – vlastivěda. Dětem se moc líbí a ihned si vyzkoušely s ní pracovat. Jedná se o slepou mapu ČR a žáci přiřazují názvy měst, krajů, řek, pohoří a nížin. Následně si vše zkontrolují podle mapy, která visí na tabuli.