Pracovní vyučování v 5.B

Ve čtvrtek 4. října si děti z 5. B při hodině Člověk a svět práce vyráběly různá zvířata. K výrobě použily modelínu a přírodní materiál – šišky. Vznikly krásné dekorace.

 

Karolína Koutecká