Pravěk ve 4.B aneb 4.B v pravěku

4.B v  pravěku. Dnešní opakovací hodinu jsme si opravdu užili. Stali se z nás pravěcí umělci. Nejdříve jsme modelovali Věstonické Venuše, mamuty i šavlozubé lvy. Pak jsme se schovali do svých jeskyní – pod židle a malovali nástěnné malby týkající se života v pravěku. Zde jsme využili informace, které jsme si načetli v knize-Doba kamenná, kouzelný atlas, který jsme společně četli v loňském roce. Pravěk jsme přežili a hurá do středověku.

Lucie Macourková