Předávání Slabikářů

Ve čtvrtek 22.11. dostali prvňáčci svou první opravdovou knížku, ze které už budou sami číst. Museli však splnit nelehké úkoly, které si pro ně připravily jejich paní učitelky, aby jim mohl být Slabikář předán. Nakonec to zvládly všechny děti.