Přednáška – 2.světová válka

Osobnost měsíce

Mgr. Ivan Fuksa, vědecký pracovník Národního muzea v Praze, byl naší osobností měsíce března. Připravil si přednášku na téma: „ Zahraniční odboj za 2. světové války – českoslovenští letci v Anglii“. Jeho znalosti a velmi zajímavé informace k danému tématu zaujaly každého žáka od 4. až do 9. ročníku. Žáci se nejen seznámili s taktikou boje, typy letadel, ale i s osudy československých letců bojujících v bitvě o Anglii během 2. světové války. Pan Mgr. Ivan Fuksa nám všem byl obzvlášť blízký a  moc milý.  Je to totiž bývalý žák speciální třídy naší školy, který svojí pílí a ctižádostí dokázal  vystudovat nejen střední školu, ale i historii na Filozofické fakultě University Karlovy. V současné době pracuje na získání titulu PhD. Ještě jednou moc děkujeme a blahopřejeme k tak úžasnému úspěchu.

PhDr. Irena Havlíková