Předškoláčci ve škole – hudební dílnička

Ve čtvrtek 25.září proběhla první pracovní dílnička Dráčka předškoláčka. Bylo to hudební setkání. Děti z mateřské školy si během hodinového setkání zazpívaly známé lidové písničky za doprovodu akordeonu, flétny a klavíru, vytleskávaly rytmus, zahrály si na Orffovy nástroje a nechyběly ani společné tanečky. Na melodii písně Travička zelená se malí zpěváčci  naučili nový text o žabičce. Využili jsme i interaktivní tabuli. a úkoly jsme plnili na pracovním listu.

Společné muzicírování jsme si užili.

Mgr. Michaela Šimánková