Předškoláci

Setkání s předškoláky

Tématem březnového setkání s předškoláky byla divadelní dílna. S dětmi jsme si vyzkoušeli jazykolamy, krátkou básničku jako dechové cvičení a potom už předškoláci sami předváděli, jaké básničky a písničky umí. Potom děti vytvořily malé skupinky, kde pod vedením dívek z našeho dramatického kroužku nacvičily známé pohádky, které si vzájemně přehrály. Na závěr divadelní dílny vystoupila děvčata z našeho dramatického kroužku s písní z pohádky „Tajemství staré bambitky“. Dětem se hodina strávená ve škole líbila a my se těšíme na další setkání.                    Hana Zdvihalová