Předvánoční čas u prvňáků

Předvánoční čas jsme vyplnili čekáním na Mikuláše, čerta, anděla a hlavně na sladkou nadílku. Nekteří měli domluvu s čertem, ale nakonec jsme všichni slíbili, že budeme poslouchat. Při hudebním programu jsme se naučili novou koledu s mistrem hudby. Pečlivě jsme se připravili na "Den otevřených dveři" – vyráběli jsme vánoční dekorace. Téměř všechny výrobky jsme prodali a získané peníze si schováme na letní turistický výlet. 15.12  jsme všichni prvňáci navštívili výstavu betlémů v Karlštejně. Součástí výletu byla dílnička, kde jsme si vyrobili papírového anděla. Na konci výletu jsme si vychutnali sladkou palačinku s čajem. 

Poslední týden jsme byli pozváni zpět do školky. Předškoláci nám předvedli vánoční představení, které se jim moc povedlo. Odměnili jsme je velkým potleskem. Ještě jednou děkujeme odvážným předškolákům a šikovným pani učitelkám ze Želviček. 

Poslední vyučovací den jsme zakončili besídkou. Povídali jsme si o Vánocích, vánočních zvycích, jedli cukroví, poslouchali koledy a netrpělivě čekali na rozdávání dárečků, které jsme si připravili.

Chválime děti, které hbitě sčítají a odčítají do 10 bez použití prstů. Také udělujeme velkou pochvalu dětem, které čtou celé věty s porozumněním.

Michala Lebedová, Jana Zouvalová

IMG_1751 (1)IMG_3838

IMG_3820

IMG_3814