Přespolní běh a sportovní dopoledne

Ve čtvrtek 4. září pořádala naše škola tradiční přespolní běh a sportovní dopoledne. Přespolního běhu se zúčastnily všechny třídy naší školy. Po odběhnutí jsme se přesunuli do areálu školy. Zde byla připravena různorodá sportovní stanoviště, např.: skok do dálky, slalom, hod na cíl, driblink atp., která si žáci mohli vyzkoušet. Gratulujeme vítězům, děkujeme všem žákům za nadšení a chuť sportovat, děkujeme žákům z 8. a 9. tříd za pomoc s organizací a těšíme se na další akce v tomto školním roce.