Preventivní program ve 3.třídách

Preventivní program na podporu školního kolektivu proběhl ve třetích třídách v říjnu. Lektor vedl žáky prostřednictvím různých her k vzájemné spolupráci jak ve dvojicích, tak ve větších skupinách. Cílem bylo poznání, že třída je jejich kolektiv a je důležité táhnout za jeden provaz, neubližovat si – být kamarádi. Toto se budeme s dětmi snažit rozvíjet a upevňovat.